Co to jest pojemność dwudziestogodzinna akumulatora bądź prąd 20 godzinny?

Pojemność akumulatora jest jednym z kluczowych parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego źródła zasilania dla danego zastosowania. Określanie pojemności akumulatora jest jednak skomplikowanym procesem, który wymaga stosowania różnych metod testowania, w zależności od typu akumulatora i warunków zastosowania.

Jedną z powszechnie stosowanych metod określania pojemności akumulatora jest metoda prądu 20-godzinnego (C20). Ta metoda jest stosowana przez producentów różnych typów akumulatorów, takich jak akumulatory kwasowo-ołowiowe, żelowe, AGM, LiFePO4 i wiele innych. W tym przypadku pojemność akumulatora jest określana jako wartość, jaką można oczekiwać od tego akumulatora przez 20 godzin, przy prądzie rozładowania równym 1/20 jego oznaczonej pojemności. Innymi słowy, dla akumulatora o pojemności 100 Ah, prąd rozładowania wynosiłby 5A, a pojemność akumulatora obliczana jest jako wartość, którą można oczekiwać od niego przez 20 godzin przy tym prądzie.

Aby wyznaczyć pojemność akumulatora w oparciu o metodę prądu 20-godzinnego, należy naładować akumulator do pełna, podłączyć go do testera pojemności i ustawić prąd rozładowania na poziomie 1/20 jego oznaczonej pojemności. Następnie należy rozładować akumulator przez 20 godzin i odczytać uzyskaną pojemność.

Warto jednak zauważyć, że w przypadku niektórych typów akumulatorów, takich jak na przykład akumulatory litowo-jonowe, producenci stosują inne metody testowania pojemności, ponieważ takie akumulatory charakteryzują się innymi właściwościami i wymagają innych metod testowania.

Jak obliczyć prąd 20h znając pojemność podaną przez producenta?

Aby obliczyć prąd 20-godzinny (C20) akumulatora na podstawie deklarowanej pojemności przez producenta, należy zastosować prostą formułę matematyczną:

Prąd 20-godzinny = pojemność akumulatora / 20

Na przykład, dla akumulatora o deklarowanej pojemności 100 Ah, prąd 20-godzinny będzie wynosił:

Prąd 20-godzinny = 100 Ah / 20 = 5 A

W przypadku testowania tradycyjnego akumulatora kwasowego koniec rozładowania następuje przy napięciu 10.5V. Przy tym napięciu akumulator jest 100% rozładowany.

Przykład testu pojemności akumulatora kwasowego o pojemności 4Ah. Prąd rozładowania 4/20=0.2A Akumulator wygenerował pojemność 4129mah (4.12Ah). Pionowo: napięcie, Poziomo pojemność w mAh.

Oznacza to, że ten akumulator powinien być w stanie dostarczać 5 amperów prądu przez 20 godzin, zanim zostanie w pełni rozładowany. Jest to ważny parametr, który należy wziąć pod uwagę podczas doboru odpowiedniego akumulatora do konkretnego zastosowania.

Warto jednak pamiętać, że wartość prądu 20-godzinnego jest jedynie szacunkową wartością pojemności akumulatora i może się różnić w zależności od warunków użytkowania. Dlatego ważne jest, aby wykonać testy pojemności akumulatora w rzeczywistych warunkach użytkowania, aby uzyskać dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyniki.

Otagowano .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz