Rezystancja wewnętrzna akumulatora – jak obliczyć?

Rezystancja wewnętrzna akumulatora to opór wewnętrzny, jaki ma akumulator wobec przepływu prądu. Jest to wynik rezystancji materiałów użytych do produkcji akumulatora, w tym elektrolitu, płytek elektrod, separatorów i innych elementów. W miarę jak akumulator się zużywa, materiały te ulegają degradacji, co prowadzi do wzrostu oporu wewnętrznego.

Rezystancja wewnętrzna jest jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących wydajność i żywotność akumulatora. Wysoka rezystancja wewnętrzna może wpłynąć na zdolność akumulatora do magazynowania energii, ponieważ opór wewnętrzny powoduje straty energii w postaci ciepła, co z kolei prowadzi do spadku napięcia i pojemności.

Wpływ rezystancji wewnętrznej na wydajność akumulatora

Rezystancja wewnętrzna akumulatora wpływa na wiele parametrów wydajnościowych, takich jak czas ładowania, czas rozładowania, pojemność i trwałość. Wysoka rezystancja wewnętrzna może prowadzić do:

 • wydłużenia czasu ładowania i rozładowania akumulatora,
 • zmniejszenia pojemności nominalnej akumulatora,
 • zwiększenia strat energii w postaci ciepła, co prowadzi do przegrzewania akumulatora i zwiększonej degradacji materiałów.

Wysoka rezystancja wewnętrzna może również wpłynąć na temperaturę pracy akumulatora, co może prowadzić do dodatkowych problemów, takich jak przyspieszona degradacja materiałów i zwiększone ryzyko uszkodzenia akumulatora.

Jak obliczyć rezystancję wewnętrzną akumulatora?

Istnieją różne metody obliczania rezystancji wewnętrznej akumulatora, ale jedną z najprostszych jest metoda pomiaru spadku napięcia na akumulatorze podczas jego obciążenia prądem i obliczenie wartości oporu.

Aby obliczyć rezystancję wewnętrzną akumulatora, należy wykonać następujące kroki:

 1. Naładować akumulator do pełnego naładowania.
 2. Odłączyć akumulator od ładowarki i pozostawić na kilka godzin, aby napięcie wewnętrzne ustabilizowało się (minimum 2godziny).
 3. Zmierzyć napięcie na akumulatorze bez obciążenia za pomocą miernika napięcia i zanotować wynik (V1).
 4. Połączyć akumulator z opornikiem obciążenia o wartości odpowiadającej normalnemu obciążeniu dla danego akumulatora (około 1/10 pojemności nominalnej akumulatora).
 5. Odczytać napięcie na akumulatorze za pomocą miernika napięcia (V2) i zanotować wartość prądu obciążenia ( I ).
 6. Odczekać określony czas, 15-30 sekund i ponownie odczytać napięcie na akumulatorze.
 7. Obliczyć spadek napięcia na akumulatorze przez odjęcie wartości napięcia początkowego od napięcia końcowego.
 8. Obliczyć wartość oporu wewnętrznego akumulatora zgodnie z równaniem:

R = (V1 – V2) / I

gdzie:

 • R – opór wewnętrzny akumulatora [Ω]
 • V1 – napięcie początkowe na akumulatorze [V]
 • V2 – napięcie końcowe na akumulatorze [V]
 • I – wartość prądu obciążenia [A]

Wartość oporu wewnętrznego zależy od wielu czynników, takich jak typ akumulatora, jego stan i wiek, temperatura i sposób ładowania i rozładowania. W zależności od tych czynników, wartość oporu może wynosić od kilku miliomów Ω do kilkudziesięciu Ω.

Podsumowanie
Rezystancja wewnętrzna akumulatora jest ważnym parametrem charakteryzującym jego wydajność i żywotność. Wysoka rezystancja wewnętrzna może wpłynąć na zdolność akumulatora do magazynowania energii i prowadzić do zwiększonej degradacji materiałów. Metoda pomiaru spadku napięcia podczas obciążenia prądem jest jednym z najprostszych sposobów obliczania rezystancji wewnętrznej akumulatora. Znając wartość oporu wewnętrznego, można lepiej zrozumieć wydajność akumulatora i podjąć odpowiednie kroki w celu utrzymania go w jak najlepszej kondycji.

Otagowano .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz